Menu

Vores faciliteter

Der sker en masse på sportspladsen i denne tid:

· Vi er i gang med at indrette vores nye multihal og klubhuslokale, som vi allerede har haft i brug fra starten af året 

· I 2019 er der udsigt til en 11-mands kunststofbane i Lund

· Vores multibane bliver flittigt brugt - også om vinteren og den har nu tilmed fået lysmaster